Lečenje i lekovi

div-1_black.png
Hepatitis C možete izlečiti za 12 ili 24 nedelje. Dužina terapije zavisi od stanja vaše jetre i da li ste bili na interferonskoj terapiji ili ne. Odluku o dužini trajanja terapije donosi vaš lekar.

LEČENJE GENOTIPA 1 I 4
Preporučene terapije: Harvoni (Sofosbuvir 400mg+Ledipasvir 90mg) jedna tableta dnevno
Alternativa:Epclusa (Sofosbuvir 400 mg+Velpatasvir 100mg) jedna tableta dnevno
 
LEČENJE GENOTIPA 2
Epclusa (Sofosbuvir 400mg+Velpatasvir 100mg) jedna tableta dnevno.
Alternativa Sofosbuvir 400mg+Daclatasvir 60mg jedna tableta Sofosbuvura i jedna tableta Daclatasvira dnevno
 
LEČENJE GENOTIPA 3
Epclusa (Sofosbuvir 400mg+Velpatasvir 100mg) jedna tableta dnevno.
Alternativa Sofosbuvir 400mg+Daclatasvir 60mg jedna tableta Sofosbuvura i jedna tableta Daclatasvira dnevno
 
EPCLUSA (Sofosbuvir 400mg+Velpatasvir 100mg) je pangenotipski lek i ovim lekom se mogu lečiti sva 4 genotipa hcv-a  zastupljena na ovim prostorima. I u slučaju da vam se zbog niske viremije ne može utvrditi genotip Epclusa je lek pogodan za sve genotipe i možete ga koristiti. Takodje kod pacijenata koji imaju nekoliko različitih genotipa ovaj lek se preporučuje jer leči sve genotipe hepatitisa C. Dakle kod primene ovog leka nije neophodno utvrdjivanje genotipa. U jednoj tableti leka Epclusa nalazi se Sofosbuvir 400mg+Velpatasvir 100mg. Doziranje jedna tableta na dan.
 
HARVONI (Sofosbuvir 400mg+Ledipasvir 90mg) je lek za lečenje hepatitisa C genotipa 1 i 4.Doziranje jedna tableta na dan 
 
SOFOSBUVIR 400mg je prvi bezinterferonski lek koji se pojavio u lečenju hepatitisa C. Sofosbuvir se može prepisivati samo u kombinaciji sa jos jednim lekom, ne može se uzimati samo Sofosbuvir.
 
DACLINZA (Daclatasvir 60mg) se prepisuje isključivo u kombinaciji sa Sofosbuvirom.
 
RIBAVIRIN ako je potrebno može se koristiti isključivo uz ove terapije u dozi koju vam prepiše vas lekar. Ribavirin je uz indijske licencirane lekove besplatan.
 
INDIJA PROIZVODI SVE OVE NAVEDENE LEKOVE PO LICENCI FARMACEUTSKE KUĆE GILEAD.
Image
telefon: +381 64 030 01 11
mail: izlecihcv@gmail.com

Prijavi se za obaveštenja

Društvene mreže

sr SR sq SQ bs BS hr HR en EN de DE mk MK sl SL